Onze familiestichting is op zoek naar het manuscript met bestelnummer 6299, dat in juni 2013 te koop is aangeboden bij:


Antiquariaat G. van der Steur
Kruisstraat 3 

2011 PV Haarlem


Titel van dit manuscript RIEMSDIJK, VAN, DEEL, HOEKEMA, BRANDENBURG
Inhoud van het manuscript; Brief van H.F. Deel d.d. Rollecate 19-1-1846 aan mej.  te Workum, met door hem ingewonnen informaties over H. van Riemsdijk, manuscript, 4 pagona's met enveloppe.

Deel is in Hardenberg geweest en heeft informatie ingewonnen over H. van Riemsdijk, de geliefde van Frederika Brandenburg. R’s vader was vroeger gemeenteontvanger van Hardenberg, maar is door “schurkerij” uit die post ontzet. Zoon H. van Riemsdijk is weinig beter; al één of tweemaal bankroet, veel schulden, liederlijk gedrag, familie te Amsterdam is daar kruidenier en failliet. “De algemeene haat op deze familie is zoo groot dat wanneer men slechts hunne naam noemt men hun nog meer hoort verachten dan de grootste dief of moordenaar”. 

Heeft U dit manuscript in bezit, dan kunt U via de website contact opnemen met onze familiestichting.