Anna Charlottehof geopend
HARDENBERG - Donderdag 31 december 2009 is het nieuwe appartementencomplex Anna Charlotte Hof te Hardenberg geopend. Het complex is vernoemd naar Anna Charlotte van Riemsdijk (1839-1911), indertijd echtgenote van burgemeester Van Barneveld (1830-1878) van Avereest.
 
Anna Charlotte van Riemsdijk

 

De Stichting Historische Projecten had in samenwerking met Dijkhuis Aannemersbedrijf voor deze dag de 'Van Riemsdijksdag' in Hardenberg georganiseerd. De Stichting had speciaal voor deze dag de nazaten van de voor de geschiedenis van de gemeente zo belangrijke geslacht uitgenodigd, om die dag terug te keren naar de roots van hun voorouders. 

Voorafgaand aan de opening had de Stichting een eigen programma voor de familie Van Riemsdijk opgesteld. Zij kregen een rondleiding in 'Huize Welgelegen'. Op deze plek wordt al eeuwenlang, o.a. door Jacobus van Riemsdijk, het ambt van notaris (vroeger: schout / scholtus) uitgeoefend. Huize Welgelegen is nu het kantoor van notaris mr. H.H. Bulthuis, die voorzitter is van de Stichting Historische Projecten.

Ook brachten ze een bezoek aan het Gemeentearchief van Hardenberg, waar ze een aantal interessante archivalia van Van Riemsdijk konden bezichtigen.
Hierop volgend kregen ze een rondleiding op Kerkhof Nijenstede en kon men de graven van Van Riemsdijk bezichtigen. Uiteindelijk kwamen ze met een historische stadswandeling om 15.00 uur aan bij het appartementencomplex Anna Charlotte Hof, waar de achterkleindochter van Anna Charlotte van Riemsdijk, woonachtig in Frankrijk, het complex officieel heeft geopend.
 
 
De ontwikkeling van het appartementencomplex heeft heel wat voeten in aarde gehad. Al sinds november 1993 is Dijkhuis samen met de gemeente Hardenberg actief met het maken van plannen voor deze locatie. Omdat het op veel weerstand stuitte, is besloten het project in een breder verband te beoordelen en te laten passen in het centrumplan van Hardenberg. Daaruit is een nieuw aangepast plan ontstaan wat beter bij de uitgangspunten en ambitie van het centrum aansloot. In het ontwerp van de jonge Rotterdamse architect Van Hoytema, is veel aandacht besteed aan de omgeving. Met name de bestaande bomen zijn daar een goed voorbeeld van. Uiteindelijk is in 2007 het plan definitief goedgekeurd. Het project omvat de bouw van 11 appartementen met een parkeergarage en een vrijstaande moderne villa. De bouwmethode is aangepast op het behoud van de bestaande bomen. Er is een uitkragende constructie gemaakt in verband met de wortels van de oude bomen en er is gekozen voor in de fabriek gemaakte bouwmaterialen. Deskundigen hebben namens de gemeente en de ontwikkelaar het bouwproces gecontroleerd op de invloed op de monumentale bomen.