"De Koerier van Deventer" van 28 mei 1875 bevat deze advertentie:

 

"Hardenberg, 26 mei. Onze plaats en omstreek leed gisteren een droevig verlies door het overlijden van den weledelzeergeleerde heer medisch doctor F.W. van Riemsdijk. Nadat hij in 1826, als candidaat in de medicijnen tijdelijk werkzaam te Blokzijl, bij het heerschen van epidemische koortsen, zich aldaar zoodanig verdienstelijk had gemaakt dat hem door wijlen Koning Willem de eerste de gouden medaille werd toegekend, is hij 21 mei 1828 te Groningen als doctor gepromoveerd. Hierna heeft hij een jaar te Stad Almelo gepraktiseerd en zich vervolgens alhier gevestigd".

 

Met dank aan Erwin Wolbink